JP Morgan thâu tóm Bear Stearns

Gốc
Mới đây, JP Morgan Chase thông báo đã thỏa thuận mua lại ngân hàng Bear Stearns với giá 240 triệu USD.

Tin nóng

Tin mới