Anh là nhân vật quan trọng nhất trong đội ngũ cầu thủ. Nhưng anh cũng chính là những người bị cho là nguyên nhân then chốt dẫn đến cuộc khủng hoảng của Juve. Anh là Del Piero.