(Vietstock) – Dự kiến vào tháng 12, CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bàn chuyện tăng vốn.

Theo đó, công ty sẽ chốt quyền tham dự đại hội vào ngày 25/11 và chốt danh sách cổ đông ngày 29/11. Nội dung họp nhằm thông qua phương án phát hành để tăng vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược năm 2011.