Hoạt động kinh doanh của CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) tiếp tục rơi vào bế tắc với kết quả không mấy khả quan. Kết thúc quý 2/2015 theo niên độ tài chính của công ty (01/04 - 31/03), JVC ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất vỏn vẹn hơn 3.6 tỷ đồng, giảm 95% cùng kỳ 2014, kết quả này còn thấp hơn so với quý 1/2015 - giai đoạn công ty gặp khó khăn nhất.

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 2/2015, JVC ghi nhận 114.8 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 62% so với cùng kỳ 2014. Theo đó, lãi gộp chỉ còn hơn hơn 33.3 tỷ đồng, giảm 67% so với kết quả gần 100 tỷ đồng cùng kỳ. Đáng chú ý là tất cả các khoản mục trong doanh thu thuần của JVC đều giảm, trong đó doanh thu bán hàng giảm mạnh từ 256.2 tỷ xuống còn hơn 80 tỷ đồng.

JVC: Lai rong quy 2 giam 95% cung ky, luu chuyen tien thuan am hon 475 ty - Anh 1

Về hoạt động tài chính, doanh thu ghi nhận hơn 400 triệu đồng, tăng gần 53% cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính tăng nhẹ lên hơn 11.4 tỷ đồng, mặc dù chi phí lãi vay giảm 62% chỉ còn hơn 4 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do việc ghi nhận ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện hơn 7 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng mạnh lên gần 6 tỷ đồng, bất chấp tình hình kinh doanh ảm đạm, trong khi chi phí quản lý giảm nhẹ còn hơn 7 tỷ đồng.

Qua đó, kết thúc quý 2/2015 theo niên độ tài chính, JVC ghi nhận 6.4 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm hơn 93% cùng kỳ. Lãi sau thuế còn hơn 3.6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ hơn 74 tỷ đồng. Kết quả này còn thấp hơn so với quý 1/2015. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, JVC mới chỉ ghi nhận hơn 7.4 tỷ đồng lãi sau thuế hợp nhất, tương đương 43% kế hoạch năm (17.2 tỷ đồng).

Lưu chuyển tiền thuần 6 tháng đầu năm 2015 âm hơn 475 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với con số âm gần 8.6 tỷ đồng cùng kỳ 2015. Theo đó, khoản mục tiền và tương đương tiền tại thời điểm 30/09/2015 chỉ còn hơn 21 tỷ đồng.

JVC: Lai rong quy 2 giam 95% cung ky, luu chuyen tien thuan am hon 475 ty - Anh 2

Tài liệu đính kèm: JVC - BCTC Hop Nhat Quy 2 Nam 2015.pdf