Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/11, ngày đăng ký cuối cùng vào 29/11.

CTCP thiết bị y tế Việt Nhật, mã JVC , dự kiến tháng 12/2011 sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tăng vốn điều lệ.

Ngày 25/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 29/11.

Ngày 21/6, JVC đã chính thức giao dịch hơn 24 triệu cổ phiếu với giá 31.000 đồng tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM. Công ty có vốn điều lệ 242 tỷ đồng, trong đó quỹ đầu tư Bản Việt sở hữu 7% và các nhà đầu tư cá nhân sở hữu 93%.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (17/11), cổ phiếu JVC có giá 13.900 đồng.

Nguồn DVT.vn