Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ

Sư đoàn 968 (Quân khu 4) tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ

Tìm thấy 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Ngã ba Khe Tắt

Tìm thấy 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Ngã ba Khe Tắt

Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ, quê Bắc Thái (trước đây)

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Quỳ, quê Bắc Thái (trước đây)

Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023

Kiểm tra công tác chuẩn bị tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2022-2023

Bình Phước quy tập được 35 hài cốt liệt sỹ

Bình Phước quy tập được 35 hài cốt liệt sỹ

Phát hiện và cất bốc 35 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức ở Bình Phước

Phát hiện và cất bốc 35 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức ở Bình Phước

Khánh thành nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Khánh thành nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Battambang, Campuchia

Lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại tỉnh Battambang, Campuchia

Khánh thành Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Khánh thành Nhà thờ và lưu giữ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Mong thông tin về 24 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Minh Đức

Mong thông tin về 24 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại xã Minh Đức

Tìm thấy phần mộ đồng chí Cao Là Ni sau 48 năm hy sinh

Tìm thấy phần mộ đồng chí Cao Là Ni sau 48 năm hy sinh

Quy tập hài cốt liệt sĩ về Vũng Tàu

Quy tập hài cốt liệt sĩ về Vũng Tàu

Bình Phước: Tìm kiếm, quy tập được 24 bộ hài cốt liệt sĩ trong lô cao su

Bình Phước: Tìm kiếm, quy tập được 24 bộ hài cốt liệt sĩ trong lô cao su

Bình Phước cất bốc thêm nhiều hài cốt liệt sĩ trong lô cao su

Bình Phước cất bốc thêm nhiều hài cốt liệt sĩ trong lô cao su

Bình Phước: Quy tập 24 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

Bình Phước: Quy tập 24 hài cốt liệt sỹ tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản

An Giang sơ kết công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022

An Giang sơ kết công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ mùa khô 2021-2022