Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Báo Quân Đội Nhân Dân
20/11/2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Báo Sài Gòn Giải Phóng
20/11/2022
Chủ tịch nước tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Chủ tịch nước tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Truyền Hình Thông Tấn
20/11/2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Báo Hà Nội Mới
20/11/2022
Thúc đẩy hợp tác với tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) về nguồn nhân lực

Thúc đẩy hợp tác với tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) về nguồn nhân lực

Tạp chí Mekong Asean
20/11/2022
Tỉnh Kanagawa Nhật Bản mời gọi doanh nghiệp Việt đầu tư với nhiều ưu đãi

Tỉnh Kanagawa Nhật Bản mời gọi doanh nghiệp Việt đầu tư với nhiều ưu đãi

Tạp chí Mekong Asean
19/11/2022
Thúc đẩy và mở rộng hợp tác Hà Nội- Kanagawa: Từ giao lưu văn hóa đến những gợi mở hợp tác kinh tế

Thúc đẩy và mở rộng hợp tác Hà Nội- Kanagawa: Từ giao lưu văn hóa đến những gợi mở hợp tác kinh tế

Báo Tổ Quốc
19/11/2022
Mở rộng thêm thị trường lao động ngoài nước

Mở rộng thêm thị trường lao động ngoài nước

Báo Nhân Dân
18/11/2022
Thúc đẩy và mở rộng hợp tác Hà Nội – Kanagawa (Nhật Bản)

Thúc đẩy và mở rộng hợp tác Hà Nội – Kanagawa (Nhật Bản)

Báo Hà Nội Mới
18/11/2022
Hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam và tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam và tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Báo Kinh Tế Đô Thị
18/11/2022
Hà Nội, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm phát triển

Hà Nội, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) trao đổi kinh nghiệm phát triển

Báo Kinh Tế Đô Thị
18/11/2022
Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản)

Báo Tổ Quốc
18/11/2022
Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, thể thao, giải trí với Kanagawa

Đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, thể thao, giải trí với Kanagawa

Báo Văn hóa
18/11/2022
Đà Nẵng tăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Kanagawa

Đà Nẵng tăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Kanagawa

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
18/11/2022
Đà Nẵng hợp tác đầu tư với tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Đà Nẵng hợp tác đầu tư với tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Bnews
Bnews
17/11/2022
Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tại Nhật Bản

Mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tại Nhật Bản

Báo Giáo Dục & Thời Đại
17/11/2022