24H.COM.VN - Kate Hudson đã dẫn Lance Armstrong về gặp mẹ mình vào ngày hôm qua (1/7). Một dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ của họ đang trở nên nghiêm túc.