(ĐTCK-online) Tổng CTCP Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa có thông báo chuyển niêm yết cổ phiếu KBC từ SGDCK Hà Nội (HNX) sang SGDCK TP. HCM (HOSE).

Theo đó, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên HOSE và đã được Sở đồng ý nhận hồ sơ. Trước đó, ĐHCĐ thường niên năm 2009 của KBC đã thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty từ HNX sang HOSE. Được biết, hiện KBC đang niêm yết 199.124.330 cổ phiếu trên HNX, tổng giá trị niêm yết hơn 1.991 tỷ đồng. Nghị quyết HĐQT ngày 8/10 của Công ty đã thông qua kế hoạch triển khai Dự án 2 héc-ta khu Ngoại giao đoàn, dự kiến sẽ khởi công vào đầu năm 2010 và hoàn tất cơ bản vào năm 2012. HĐQT Công ty cũng thông qua kế hoạch triển khai Dự án khách sạn 5 sao và trung tâm đa chức năng. Theo đó, Công ty đã thu xếp xong nguồn tài chính cho Dự án, và dự kiến sẽ khởi công ngay quý IV/2009. HĐQT cũng thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009, và giao Ban Tổng giám đốc trình kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2009, lập kế hoạch kinh doanh và chia lợi nhuận năm 2010 trình ĐHCĐ vào tháng 11/2009.