Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

KBC sẽ hạch toán lợi nhuận từ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Sài Gòn - Đà Nẵng

Báo cáo tài chính quý II/2022 sau khi được kiểm toán soát xét của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã KBC - sàn HoSE) cho thấy, Công ty sẽ hạch toán khoản lợi nhuận nhờ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng trong các kỳ sau.

Trước đó, trong báo cáo tự lập quý II/2022, KBC ghi nhận doanh thu đạt 395,28 tỷ đồng, giảm 47,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.933,66 tỷ đồng, tăng 23,84 lần so với cùng kỳ.

Trong báo cáo tự lập, Công ty thuyết minh thu nhập khác tăng đột biến chủ yếu ghi nhận 2.397,4 tỷ đồng (cùng kỳ 1,14 tỷ đồng) chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá trị hợp nhất kinh doanh, thu nhập khác này được phát sinh khi công ty tăng sở hữu lên 48% vốn tại CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng.

Khi thực hiện soát xét báo cáo tài chính quý II/2022, KBC cho biết, Công ty mới tạm thời kế toán ban đầu khoản thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu bên bị mua và giá phí hợp nhất theo giá trị sổ sách của bên bị mua trên báo cáo tài chính bán niên do công ty tự lập ngày 30/7/2022. Khoản ghi nhận kế toán ban đầu tạm thời này được công ty ước tính thận trọng dựa trên báo cáo tư vấn thẩm định giá độc lập của các hãng định giá và các dịch vụ chuyên nghiệp độc lập.

Hiện tại, Công ty kiểm toán đang rà soát báo cáo định giá chuyên nghiệp để xác định chính xác giá trị hợp lý của tài sản thuần của bên bị mua để điều chỉnh giá trị tạm thời trên như là kết quả của việc hoàn tất việc kế toán ban đầu. Tuy nhiên, do báo cáo định giá có độ phức tạp chuyên môn cao, việc soát xét giá trị định giá của công ty kiểm toán độc lập đòi hỏi cần có thêm thời gian nên tạm thời trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 được soát xét bời công ty kiểm toán sẽ chưa được ghi nhận thu nhập đầy đủ nêu trên.

Theo chuẩn mực kế toán số 11 - Hợp nhất kinh doanh, việc hoàn tất việc kế toán ban đầu sẽ được thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày mua. Do đó, khi cơ quan kiểm toán hoàn tất việc soát xét định giá giá trị hợp lý của khoản đầu tư để ghi nhận hoàn tất kế toán ban đầu tạm thời trên, công ty sẽ điều chỉnh khoản thu nhập từ giao dịch này vào báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty trong năm 2022.

Do công ty kiểm toán chưa soát xét xong báo cáo định giá, nên sáu tháng đầu năm 2022, KBC chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế 200,3 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) được thành lập vào ngày 03/8/2005, là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI). Đơn vị này là chủ đầu tư khu công nghiệp Liên Chiểu (289 ha), khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (133 ha), dự án đô thị Bầu Tràm Lake side (46 ha), dự án đô thị Dragon City (78 ha) và các dự án khu dân cư và nhà ở xã hội khác. SDN là Công ty cùng ngành khu công nghiệp có chung định hướng phát triển với KBC từ khi thành lập.

P.V