Kinh Bắc (KBC): Tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

Kinh Bắc (KBC): Tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

Một cổ đông lớn chi hơn 40 tỷ đồng 'bắt đáy' 1,5 triệu cổ phiếu KBC

Một cổ đông lớn chi hơn 40 tỷ đồng 'bắt đáy' 1,5 triệu cổ phiếu KBC

Cẩn trọng với những doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính thiếu tin cậy, chất lượng lợi nhuận thấp

Cẩn trọng với những doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính thiếu tin cậy, chất lượng lợi nhuận thấp

Báo cáo tự lập khác xa báo cáo kiểm toán, doanh nghiệp chuyển lãi sang lỗ

Báo cáo tự lập khác xa báo cáo kiểm toán, doanh nghiệp chuyển lãi sang lỗ

HoSE nhắc nhở Xây dựng Hòa Bình (HBC) chậm công bố thông tin

HoSE nhắc nhở Xây dựng Hòa Bình (HBC) chậm công bố thông tin

Doanh nghiệp lãi khủng hóa lỗ sau kiểm toán

Doanh nghiệp lãi khủng hóa lỗ sau kiểm toán

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc giảm hơn 2.200 tỷ đồng lãi sau kiểm toán

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc giảm hơn 2.200 tỷ đồng lãi sau kiểm toán

Thấy gì từ việc lợi nhuận của Đô thị Kinh Bắc 'bốc hơi' gần 92% sau kiểm toán?

Thấy gì từ việc lợi nhuận của Đô thị Kinh Bắc 'bốc hơi' gần 92% sau kiểm toán?

Kinh Bắc báo lãi hơn 2.000 tỷ đồng nhưng chưa được công ty kiểm toán chấp thuận

Kinh Bắc báo lãi hơn 2.000 tỷ đồng nhưng chưa được công ty kiểm toán chấp thuận

Kinh Bắc trần tình sau báo cáo kiểm toán 'hụt' 2.256 tỷ đồng lợi nhuận

Kinh Bắc trần tình sau báo cáo kiểm toán 'hụt' 2.256 tỷ đồng lợi nhuận

Sau xoát xét, lợi nhuận sau thuế của Gỗ Trường Thành giảm mạnh

Sau xoát xét, lợi nhuận sau thuế của Gỗ Trường Thành giảm mạnh

KBC sẽ hạch toán lợi nhuận từ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Sài Gòn - Đà Nẵng

KBC sẽ hạch toán lợi nhuận từ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Sài Gòn - Đà Nẵng

Kinh Bắc giải trình khoản lợi nhuận hơn 2.000 tỷ biến mất

Kinh Bắc giải trình khoản lợi nhuận hơn 2.000 tỷ biến mất

Tại sao lợi nhuận của Đô thị Kinh Bắc 'bốc hơi' hơn 2.200 tỷ đồng sau kiểm toán?

Tại sao lợi nhuận của Đô thị Kinh Bắc 'bốc hơi' hơn 2.200 tỷ đồng sau kiểm toán?

Kinh Bắc 'bốc hơi' 92% lợi nhuận sau soát xét

Kinh Bắc 'bốc hơi' 92% lợi nhuận sau soát xét

Kinh Bắc giải trình về lợi nhuận bốc hơi hơn 2.200 tỷ đồng sau kiểm toán

Kinh Bắc giải trình về lợi nhuận bốc hơi hơn 2.200 tỷ đồng sau kiểm toán

Kinh Bắc 'bốc hơi' 92% lợi nhuận sau kiểm toán

Kinh Bắc 'bốc hơi' 92% lợi nhuận sau kiểm toán

Sau soát xét, KBC của ông Đặng Thành Tâm giảm lãi đến 92%

Sau soát xét, KBC của ông Đặng Thành Tâm giảm lãi đến 92%