Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Đô thị Kinh Bắc (KBC) lỗ kỷ lục 482 tỷ đồng quý IV/2022

Đô thị Kinh Bắc (KBC) lỗ kỷ lục 482 tỷ đồng quý IV/2022

Báo Đầu Tư
31/1/2023
KBC sẽ mua lại mua lại 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

KBC sẽ mua lại mua lại 13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Bnews
Bnews
28/1/2023
KBC lên kế hoạch mua lại 50 triệu cổ phiếu quỹ

KBC lên kế hoạch mua lại 50 triệu cổ phiếu quỹ

Bnews
Bnews
06/1/2023
Kinh Bắc đăng ký mua trước 50 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Kinh Bắc đăng ký mua trước 50 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ

Báo Đầu Tư
06/1/2023
Kinh Bắc (KBC) sẽ mua trước 50 triệu cổ phiếu quỹ trong quý I-II/2023

Kinh Bắc (KBC) sẽ mua trước 50 triệu cổ phiếu quỹ trong quý I-II/2023

Báo Đầu Tư Chứng Khoán
05/1/2023
Kinh Bắc dự kiến mua lại 50 triệu cổ phiếu quỹ trong nửa đầu năm 2023

Kinh Bắc dự kiến mua lại 50 triệu cổ phiếu quỹ trong nửa đầu năm 2023

Tạp chí Mekong Asean
05/1/2023
Hơn nửa số nợ của KBC là ngắn hạn, tạo áp lực đáng kể cho thanh khoản

Hơn nửa số nợ của KBC là ngắn hạn, tạo áp lực đáng kể cho thanh khoản

Tạp chí Mekong Asean
30/12/2022
Kinh Bắc huy động thêm 800 tỷ đồng từ công ty con

Kinh Bắc huy động thêm 800 tỷ đồng từ công ty con

Tạp chí Mekong Asean
30/12/2022
Kinh Bắc dự kiến nâng sở hữu lên 85% vốn một doanh nghiệp tại Hưng Yên

Kinh Bắc dự kiến nâng sở hữu lên 85% vốn một doanh nghiệp tại Hưng Yên

Chuyên trang Vietnamdaily - Báo Tri thức & Cuộc sống
30/12/2022
Kinh Bắc (KBC) dự kiến mua thêm cổ phiếu một Công ty tại Hưng Yên

Kinh Bắc (KBC) dự kiến mua thêm cổ phiếu một Công ty tại Hưng Yên

Báo Đầu Tư Chứng Khoán
30/12/2022
Vượt rào cản để mua cổ phiếu quỹ

Vượt rào cản để mua cổ phiếu quỹ

Báo Đầu Tư Chứng Khoán
30/12/2022
Cổ đông Kinh Bắc thống nhất giảm vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng

Cổ đông Kinh Bắc thống nhất giảm vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng

Tạp chí Mekong Asean
28/12/2022
Kinh Bắc (KBC) dùng tiền gửi đảm bảo khoản vay cho Công ty con

Kinh Bắc (KBC) dùng tiền gửi đảm bảo khoản vay cho Công ty con

Báo Đầu Tư Chứng Khoán
27/12/2022
Loạt doanh nghiệp ra tay 'đỡ giá' cổ phiếu

Loạt doanh nghiệp ra tay 'đỡ giá' cổ phiếu

Báo VietnamNet
21/12/2022
Kinh Bắc bảo lãnh khoản vay 320 tỷ đồng của công ty con

Kinh Bắc bảo lãnh khoản vay 320 tỷ đồng của công ty con

Tạp chí Mekong Asean
15/12/2022
Chủ tịch Đặng Thành Tâm đã chi khoảng 475 tỷ đồng gom 25 triệu cổ phiếu KBC

Chủ tịch Đặng Thành Tâm đã chi khoảng 475 tỷ đồng gom 25 triệu cổ phiếu KBC

Chuyên trang Vietnamdaily - Báo Tri thức & Cuộc sống
15/12/2022
Ông Đặng Thành Tâm mua thành công 25 triệu cổ phiếu KBC

Ông Đặng Thành Tâm mua thành công 25 triệu cổ phiếu KBC

Tạp chí Mekong Asean
14/12/2022
Kinh Bắc (KBC): Chủ tịch Đặng Thành Tâm mua thành công 25 triệu cổ phiếu

Kinh Bắc (KBC): Chủ tịch Đặng Thành Tâm mua thành công 25 triệu cổ phiếu

Tạp chí Doanh Nhân VN
14/12/2022