(HQ Online)- Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước TP.HCM về kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2013, các chủ đầu tư đề nghị thanh toán trên 22.738 tỷ đồng. Kho bạc Nhà nước TP.HCM đã kiểm soát và từ chối thanh toán trên 52 tỷ đồng.

Số tiền trên bị Kho bạc Nhà nước TP.HCM từ chối thanh toán với lý do: số vốn đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc không đúng hợp đồng.

Được biết, năm 2013 Kho bạc Nhà nước TP.HCM đã tổ chức kiểm soát, thanh toán cho 4.294 dự án đầu tư được ghi kế hoạch vốn năm là 24.034 tỷ đồng. Trong đó, có 4.138 dự án sử dụng ngân sách địa phương và 156 dự án sử dụng ngân sách Trung ương./.

T.Hòa