Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?

Phẫu thuật tại bệnh viện cùng tuyến có được hưởng BHYT?

Đề nghị được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh

Đề nghị được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh

Nhiều học sinh đi khám chữa bệnh được BHYT chi tiền tỉ

Nhiều học sinh đi khám chữa bệnh được BHYT chi tiền tỉ

Bảo hiểm Xã hội địa phương tích cực trong chuyển đổi số, cải cách hành chính

Bảo hiểm Xã hội địa phương tích cực trong chuyển đổi số, cải cách hành chính

Thủ tục đăng ký khám chữa bệnh BHYT

Thủ tục đăng ký khám chữa bệnh BHYT

Năm học 2021-2022: Quỹ BHYT chi hơn 3,7 nghìn tỷ đồng khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên

Năm học 2021-2022: Quỹ BHYT chi hơn 3,7 nghìn tỷ đồng khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên

Làm gì để đổi được nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT?

Làm gì để đổi được nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT?

BHYT chi trả khoảng 3.750 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên

BHYT chi trả khoảng 3.750 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh cho học sinh, sinh viên

8 tháng đầu năm 2022, quỹ bảo hiểm y tế đã chi gần 1.770 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên

8 tháng đầu năm 2022, quỹ bảo hiểm y tế đã chi gần 1.770 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên

Đã chi trả khoảng 3.750 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Đã chi trả khoảng 3.750 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

'Phao cứu sinh' cho học sinh, sinh viên

'Phao cứu sinh' cho học sinh, sinh viên

Chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh BHYT

Chấn chỉnh công tác khám, chữa bệnh BHYT

Có 3 học sinh được BHYT chi trả mỗi em hơn 1 tỉ đồng tiền khám chữa bệnh

Có 3 học sinh được BHYT chi trả mỗi em hơn 1 tỉ đồng tiền khám chữa bệnh

Chi trả gần 1.770 tỷ đồng cho gần 2,2 triệu học sinh, sinh viên khám chữa bệnh BHYT

Chi trả gần 1.770 tỷ đồng cho gần 2,2 triệu học sinh, sinh viên khám chữa bệnh BHYT

Infographic: Gần 1.770 tỷ đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên

Infographic: Gần 1.770 tỷ đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho học sinh, sinh viên

Quỹ BHYT chi trả số tiền KCB lớn cho HSSV

Quỹ BHYT chi trả số tiền KCB lớn cho HSSV

Chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên khoảng 3.750 tỷ đồng

Chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên khoảng 3.750 tỷ đồng