Bảo hiểm học sinh, sinh viên: Góp phần phát triển một nền giáo dục toàn diện

Bảo hiểm học sinh, sinh viên: Góp phần phát triển một nền giáo dục toàn diện

Phú Thọ đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2022 - 2023

Phú Thọ đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2022 - 2023

Nghệ An: Giải pháp để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Nghệ An: Giải pháp để đạt mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Quảng Bình nỗ lực phủ bảo hiểm y tế 100% học sinh, sinh viên

Quảng Bình nỗ lực phủ bảo hiểm y tế 100% học sinh, sinh viên

Thẻ bảo hiểm y tế - 'phao cứu sinh' cho nhiều gia đình học sinh, sinh viên

Thẻ bảo hiểm y tế - 'phao cứu sinh' cho nhiều gia đình học sinh, sinh viên

Chăm lo cho các 'chủ nhân tương lai' của đất nước

Chăm lo cho các 'chủ nhân tương lai' của đất nước

Quảng Bình phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Quảng Bình phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Khoảng 3.750 tỷ đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Khoảng 3.750 tỷ đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

100% học sinh, sinh viên ở Đà Nẵng tham gia bảo hiểm y tế

100% học sinh, sinh viên ở Đà Nẵng tham gia bảo hiểm y tế

Hiệu quả của bảo hiểm y tế - 'chiếc phao cứu sinh' cho nhiều học sinh, sinh viên

Hiệu quả của bảo hiểm y tế - 'chiếc phao cứu sinh' cho nhiều học sinh, sinh viên

Khó phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Vì sao?

Khó phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Vì sao?

Nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại Sóc Trăng

Nỗ lực bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tại Sóc Trăng

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhà trường hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

Năm học 2021 - 2022: 98,12% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Năm học 2021 - 2022: 98,12% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Chú trọng phát triển BHYT học sinh, sinh viên

Chú trọng phát triển BHYT học sinh, sinh viên

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh của Hà Tĩnh đạt 99,2%

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh của Hà Tĩnh đạt 99,2%