(ĐTCK-online) Sáng 20/10, CTCP Kinh Đô tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2009. Theo đó, Đại hội thống nhất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2009 của KDC từ 256 tỷ lên 530 tỷ đồng; thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:4; trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ 24% mệnh giá (cả hai nội dung thực hiện trước ngày 31/12/2009); phát hành 1,68 triệu cổ phiếu ưu đãi cho Ban điều hành và cán bộ công nhân viên (giá 20.000 đồng/ cổ phiếu)…

Tại Đại hội, KDC cũng thông báo kết quả sản xuất, kinh doanh trong quý III/2009. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 348,2 tỷ đồng, tăng 320% so với quý II do hoạt động sản xuất - kinh doanh của KDC có yếu tố mùa vụ và Công ty đã hạch toán một lần khoản thu nhập 250 tỷ đồng từ việc đánh giá lại giá trị BĐS trong dự án Chung cư An Phước - dự án KDC tham gia góp vốn bằng quyền sử dụng 5 héc-ta đất. Năm 2009, dự kiến KDC sẽ được hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính khoảng 80 tỷ đồng.