KDH chốt ngày trả cổ tức 10% và chào bán 93,6 triệu CP cho cổ đông

Gốc
Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu KDH đã tăng 40% với khối lượng giao dịch bình quân 131.000 CP/ngày, hiện giá đứng ở 28.000 đồng/CP.

KDH chốt ngày trả cổ tức 10% và chào bán 93,6 triệu CP cho cổ đông - Ảnh 1

CTCP Đầu tư & KD Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty. Tổng số tiền Công ty dự kiến chi ra gần 234 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng là 20/09/2017 và thời gian thanh toán vào 18/10/2017.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, KDH đăng ký chào bán tổng cộng hơn 102 triệu CP. Khối lượng vốn huy động dự kiến 1.488 tỷ đồng. Do vậy, vốn điều lệ của KDH dự kiến sau phát hành sẽ tăng lên 3.360 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty dự kiến chào bán gần 93,6 triệu CP cho cổ đông hiện hữu; tỷ lệ thực hiện là 10:4. Giá chào bán dự kiến là 15.000 đồng/CP, xấp xỉ phân nửa thị giá cổ phiếu hiện nay là 28.000 đồng/CP. Tổng số tiền thu được dự kiến là gần 1.404 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ sử dụng đầu tư gia tăng quỹ đất sạch của Công ty tại khu vực TPHCM

Ngoài ra, KDH cũng chào bán khoảng 8,4 triệu CP theo phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình ESOP. Giá phát hành 10.000 đồng/CP, xấp xỉ 1/3 thị giá. Công ty sẽ sử dụng số vốn thu được để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

KDH chốt danh sách cổ đông mua cổ phiếu vào ngày 20/09/2017.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu KDH đã tăng 40% với khối lượng giao dịch bình quân 131.000 CP/ngày, hiện giá đứng ở 28.000 đồng/CP.

Huy Lê

Tin nóng

Tin mới