CTCP Đầu Tư & KD Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) vừa thông báo đăng ký mua lại tối đa 2.4 triệu cp quỹ từ ngày 14/08 đến 12/09 với giá dự kiến không vượt quá 12,000 đồng/cp.

Cụ thể, Công ty KDH sẽ trích lợi nhuận giữ lại từ hoạt động kinh doanh để thực hiện việc mua lại số cổ phiếu quỹ trên và chỉ định CTCP Chứng Khoán Maybank Kim Eng ( MBKE ) làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại số cổ phiếu quỹ trên.

Số cổ phiếu quỹ hiện có của công ty là 2.2 triệu cổ phiếu.

Hằng Nga

INFONET