KDH: Thu từ Mega Village và đầu tư BCI giúp lãi ròng quý 4 đạt 89 tỷ

Gốc
CTCP Đầu tư & KD Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2015 với khoản doanh thu thuần 335 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước và lãi ròng 89 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi.

Cụ thể, KDH ghi nhận lãi gộp đạt 135 tỷ đồng, hơn gấp đôi quý 4/2015. Doanh thu và chi phí tài chính lần lượt ở mức 31.6 tỷ và 32.1 tỷ đồng, trong đó đặc biệt là chi phí lãi vay giảm mạnh xuống 125 triệu đồng (cùng kỳ năm trước là gần 20 tỷ đồng).

Chí phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt ở mức cao 39 tỷ và 42 tỷ đồng. Theo đó lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 70 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 8.8 tỷ quý 4/2015.

Mặt khác, nhờ lợi nhuận khác 39 tỷ đồng giúp lãi ròng công ty mẹ đột biến lên 89 tỷ đồng, tăng trưởng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (31 tỷ đồng).

Công ty cho biết, trong quý 4/2015 có doanh thu hoạt động bán hàng từ dự án Mega Village với lãi gộp 67 tỷ đồng cùng với lợi nhuận sau thuế tương ứng với phần vốn chủ sở hữu tại CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (HOSE: BCI ) là 23.5 tỷ đồng. Ngoài ra Công ty đã ghi nhận lãi từ giao dịch mua giá rẻ và đánh giá lại khoản đầu tư vào BCI tại ngày mua là 85 tỷ đồng. Đó là nguyên nhân giúp lãi ròng trong kỳ đột biến.

Lũy kế cả năm, KDH có doanh thu 1,069.8 tỷ đồng, tăng 72%; lãi ròng 251.5 tỷ, tăng trưởng 156%. So với kế hoạch năm, KDH đã hoàn thành vượt 25% kế hoạch lãi sau thuế.

KDH: Thu từ Mega Village và đầu tư BCI giúp lãi ròng quý 4 đạt 89 tỷ - Ảnh 1

Tài liệu đính kèm:
20160205_20160205 - KDH - BCTC HOP NHAT Q4-2015.pdf

Tin nóng

Tin mới