Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kể chuyện Bác Hồ

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Kể chuyện Bác Hồ là cách nói vắn tắt về hội thi kể chuyện  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111532&sub=50&top=37