Kế hoạch 700 tỉ USD

Gốc
Kế hoạch giải cứu với kinh phí 700 tỉ USD đang được Quốc hội Mỹ thông qua dường như chưa đủ mạnh để làm tan loãng bóng mây trên thị trường tài chính. Giới lãnh đạo lập pháp và hành pháp Mỹ đã công bố chi tiết kế hoạch giải cứu tài chính tốn kém 700 tỉ USD vào hôm 28.9.

Tin nóng

Tin mới