Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kế hoạch giai đoạn ba của sáng kiến chung Việt – Nhật

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

QĐND - Ngày 12-11-2008, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Nhật Bản và Liên đoàn các tổ chức doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam đã ký kết kế hoạch hành động Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 3 nhằm giúp Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.tinkte.46513.qdnd