Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kế hoạch năm học mới của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết định kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho địa phương; thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=77590