Nội dung của Kế hoạch gồm 3 phần: Cơ sở pháp lý xây dựng Kế hoạch,Thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em Việt Nam, Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2009-2010.

Ngày 19/10/2009, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội thảo phổ biến Kế hoạch hành động phòng chống thương tích trẻ em giai đoạn 2009-2010 và ký kết Kế hoạch liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em. Đến dự và khai mạc Hội thảo có bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, đại diện của UNICEF, WHO; và lãnh đạo các ban ngành liên quan. Tại Hội thảo, các đại diện đã ký kết Kế hoạch, báo cáo tham luận, chia nhóm thảo luận thống nhất triển khai Kế hoạch, trình bày kết quả thảo luận và thảo luận chung.