Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2011

Gốc
(Chinhphu.vn) – Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức nhằm thay đổi hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS và tác hại của dịch HIV/AIDS trong toàn xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 với 4 hoạt động chính.

4 hoạt động chính thực hiện phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 bao gồm: Duy trì 2 mô hình điểm “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV tại cộng đồng dân cư” tại tỉnh Nam Định. Đây được coi là hoạt động thực hiện kế hoạch liên tịch “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV tại cộng đồng dân cư” giữa Bộ Y tế, Bộ VHTTDL và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, tổ chức tập huấn cho cán bộ Sở VHTTDL, cán bộ Trung tâm văn hóa (các tỉnh phía Bắc), các báo cáo, tạp chí chuyên ngành triển khai thí điểm Chương trình bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú khác. Bên cạnh đó, tổ chức 3 buổi biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại các điểm công cộng, các trường đại học. Đây là hình thức tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS thông qua loại hình nghệ thuật như: Tiểu phẩm, tuồng, chèo, cải lương, ca múa nhạc có sự giao lưu của các nghệ sỹ với sinh viên và người dân về kiến thức phòng, chống HIV/AIDS. Hình thức tuyên truyền này được xem là hiệu quả, dễ hiểu, dễ nhớ để tăng cường kết quả tuyên truyền giáo dục. Hoạt động chính thứ tư là kiểm tra việc triển khai mô hình tại Nam Định và việc triển khai thí điểm thực hiện Chương trình bao cao su tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, duy trì hoạt động của Ban, từ đó có đánh giá sơ kết để triển khai nhân rộng mô hình. Đăng Trần

Tin nóng

Tin mới