TTCT - Không tính đến hệ thống trường năng khiếu TDTT của các địa phương tiếp tục hoạt động như thường lệ, hè năm nay có đến sáu trung tâm, chương trình dành cho các em nhỏ mê đá bóng ở VN...