Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kế hoạch tuyên truyền của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023

Tạp chí Công dân & Khuyến học
Gốc

Năm 2023, công tác tuyên truyền của toàn hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây: