ICTnews - Trong Kế hoạch ứng dụng CNTT cụ thể của tỉnh Quảng Ninh, vấn đề an toàn thông tin chưa được đề cập sâu và mức kinh phí đưa ra khá cao.

Ngày 23/10 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức họp Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Trên Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT đưa tin, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chủ trì phiên họp, bên cạnh đó tham dự có đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cục, vụ liên quan của Bộ TT&TT.

Mới đây, Bộ TT&TT đã ban hành Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2015 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải có báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015, nêu rõ những kết quả đạt được so với mục tiêu đặt ra cũng như khó khăn, hạn chế, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của ứng dụng CNTT.

Ke hoach Ung dung CNTT can cu the hoa van de ATTT - Anh 1

Bộ TT&TT đã ban hành Công văn số 2634/BTTTT-THH ngày 17/8/2015 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải có báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015. Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Đánh giá về Kế hoạch ứng dụng CNTT cụ thể của tỉnh Quảng Ninh, Cục Tin học hóa nhận định bản kế hoạch được chuẩn bị tốt, khung của kế hoạch đã tuân thủ Công văn 2634 của Bộ TT&TT, tuy nhiên an toàn thông tin chưa được đề cập sâu và mức kinh phí đưa ra khá cao.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng có đề nghị các thành viên trong Ban điều hành khi cho ý kiến thẩm định về Kế hoạch ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành, địa phương cần bám sát Nghị định 64 để đánh giá về phương án kỹ thuật, đối với vấn đề kinh tế thì đưa ra các khuyến nghị về nguồn kinh phí, danh mục ưu tiên thực hiện khi ứng dụng CNTT. Đặc biệt, các Kế hoạch ứng dụng CNTT cần cụ thể hóa về các vấn đề an toàn thông tin và nhấn mạnh đến tính khả thi, tính hiệu quả, gắn chặt ứng dụng CNTT với cải cách hành chính.

Như đã biết theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 14/10/2015, Bộ TT&TT sẽ còn có trọng trách thực hiện giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống, dịch vụ CNTT của Chính phủ điện tử.