KẾ HOẠCH VỀ QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ CẦN SÁT THỰC TIỄN HƠN

Gốc
Ngày 14/8, dưới sự chủ trì của Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó trưởng ban thường trực Hội đồng QP&AN Trung ương, Đoàn Kiểm tra của Bộ Quốc phòng bắt đầu tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự thành phố Cần Thơ.