“Kế hoạch xanh” của 5 thành phố lớn

Gốc
(Chinhphu.vn) - Thời gian qua, 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã đi đầu trong việc đề ra những kế hoạch làm xanh, sạch, đẹp Thành phố, hướng tới tăng tưởng xanh và phát triển bền vững.

Tin nóng

Tin mới