Hanoinet - Thứ trưởng Bộ Công Thương - Nguyễn Thành Biên cho biết: Quốc hội đã đề ra mục tiêu xuất khẩu năm 2008 tăng 20-22% so với năm 2007 (tương đương 58-59 tỷ USD).