Kê-vin Ki-gân trở lại nắm quyền ở Niu-ca-xtơn

Gốc
Tình trạng bất ổn tại Niu-ca-xtơn đã được  giải quyết sau khi đội bóng quyết định bổ nhiệm Kê-vin Ki-gân vào chức vụ huấn luyện viên trưởng đội bóng này. Trên trang tin chính thức của Niu-ca-xtơn đã xác nhận thông tin này với nội dung về việc trở lại của huấn luyện viên Kê-vin Ki-gân.

Tin nóng

Tin mới