Keanu Reeves vào vai Tom Ludlow, một cảnh sát kỳ cựu, mẫn cán và tài năng của sở cảnh sát Los Angeles. Anh luôn giải quyết suôn sẻ những vụ án được giao.