Kém phát triển và không hiệu quả

Gốc
Khi xảy ra tranh chấp trong quan hệ LĐ, việc giải quyết được thực hiện theo các nguyên tắc và phương thức: 1/Thương lượng trực tiếp và tự dàn xếp giữa 2 bên tranh chấp; 2/Hòa giải do Hội đồng hòa giải LĐ tại DN hoặc hòa giải viên LĐ tiến hành; 3/Trọng tài do Hội đồng trọng tài LĐ (với sự tham gia của đại diện 3 bên, gồm NLĐ, người sử dụng LĐ và Nhà nước) tiến hành; 4/Xét xử do tòa án nhân dân tiến hành.

Tin nóng

Tin mới