Ken Enterprise mua trên 48% cổ phần của Solid Group với giá 27 triệu USD

Gốc
Công ty đầu tư Ken Enterprise vừa mua 114,4 triệu cổ phiếu, tương đương với 48,48% cổ phần của tập đoàn Solid Group chuyên kinh doanh xe hơi cũ từ ngân hàng đầu tư Lehman Brothers, với giá 27 triệu USD. Ngân hàng này đã nắm cổ phần của Solid Group như là một thỏa thuận kèm theo khi đầu năm nay cung cấp khoản vay cho công ty mẹ Solid Acoustics, vốn đã bị phá sản hồi tháng 7/07.

Tin nóng

Tin mới