Kéo dài thời hạn nộp thuế đối với DN ưu tiên: Liệu có công bằng?

Gốc
Dự thảo Luật Thuế xuất nhập khẩu (Luật Thuế XNK) sửa đổi đề xuất cho phép một số đối tượng nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật Hải quan, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) ưu tiên có thể lùi thời hạn nộp thuế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, không nên thực hiện quyền ưu tiên này để đảm bảo công bằng.

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13, trình bày tờ trình về dự án Luật Thuế XNK (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, dự thảo luật gồm 22 điều, được bố cục thành 5 chương. Những nội dung cụ thể của từng chương được sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho công tác quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Luật quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thời hạn nộp thuế và thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trong báo cáo thẩm tra về Luật Thuế XNK (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội (TCNS) Phùng Quốc Hiển cho rằng, Luật Thuế XNK số 45/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005, qua 10 năm thực hiện đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, các luật chuyên ngành đã được Quốc hội sửa đổi, bổ sung và đáp ứng yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như việc thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, thì việc sửa đổi Luật Thuế XNK là cần thiết...

Kéo dài thời hạn nộp thuế đối với DN ưu tiên: Liệu có công bằng? - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tại điều 10 của dự thảo luật về thời hạn nộp thuế, Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, quy định: “Người nộp thuế được áp dụng chế độ ưu tiên theo quy định của Luật Hải quan được thực hiện nộp thuế cho các tờ khai hải quan đã thông quan hoặc giải phóng hàng trong tháng chậm nhất vào ngày thứ 10 của tháng kế tiếp” tạo điều kiện cho DN được ưu tiên là những DN luôn chấp hành tốt nhất các chính sách pháp luật về thuế theo quy định của luật quản lý thuế. Tuy nhiên, việc quy định như dự thảo luật chỉ tập trung ưu tiên cho một số DN lớn, chủ yếu là DN FDI, các DN trong nước, nhất là các DN vừa và nhỏ khó có thể đáp ứng được các điều kiện để thực hiện chính sách này, dẫn đến thiếu công bằng cho DN trong nước. Có ý kiến khác cho rằng, nếu quy định cho phép kéo dài thời hạn nộp thuế đối với các DN ưu tiên là không công bằng, dễ bị lợi dụng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Do đó, đề nghị chỉ nên cho phép đối tượng DN nêu trên được áp dụng chế độ ưu tiên về thủ tục thông quan hàng hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn so với các DN khác, về thời hạn nộp thuế áp dụng theo các quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Ủy ban TCNS cũng đồng tình với việc rà soát, bãi bỏ và bổ sung một số đối tượng được miễn thuế (điều 16) như tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, phạm vi miễn thuế như dự thảo luật còn rộng (dự thảo luật quy định tới 24 khoản thuộc các ngành, lĩnh vực đã được miễn thuế). Do đó, đề nghị cần rà soát để đảm bảo phù hợp, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành (Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hải quan...). Còn với việc thực hiện chính sách miễn thuế đối với cư dân biên giới đã qua 10 năm, Ủy ban TCNS cho rằng, hiện nay có nhiều bất cập, do đó cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn; đồng thời, cần luật hóa các quy định về chính sách miễn, giảm đối với dân cư biên giới. Tuy nhiên, đối chiếu với quy định của dự thảo luật, các nội dung về miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới vẫn giao Chính phủ quy định cụ thể là chưa phù hợp. Do đó, đề nghị quy định cụ thể nội dung này ngay trong luật.

Thành Nam

Tin nóng

Tin mới