Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kết cấu kinh tế thế giới đang thay đổi

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thế giới đang trong cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ sau cuộc Đại suy thoái những năm 1929-1930. Thiệt hại của cuộc khủng hoảng còn chưa được tính hết, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng phải lên đến nhiều chục nghìn tỷ USD

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=123996