Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kết luận kết quả thanh tra tại Công ty cổ phần Sữa VN

Tại Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 16/10, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt những ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về kết quả thanh tra việc mua, bán cổ phần tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/147658