(HNMO) - Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có kết luận thanh tra số: 274/KL-TTrBXD về dự án xây dựng đường Liên tỉnh lộ 25B-giai đoạn 2 và dự án xây dựng cầu Sài Gòn 2 do Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (viết tắt là CII) làm chủ đầu tư. Đáng nói là trong kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, CII đã sai phạm hàng loạt liên quan đến 2 dự án trọng điểm trên của TP Hồ Chí Minh.

Sai sót hàng loạt

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục các sai sót gồm: Công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán xây dựng công trình còn sai sót. Cụ thể: Tính sai tăng khối lượng tại một số hạng mục công trình; dự toán áp đơn giá, định mức chưa phù hợp với thành phần, tính chất công việc; dự toán tính thừa thời gian khấu hao hệ đà giáo thi công…, đã làm tăng giá gói thầu gần 22,3 tỷ đồng tại các dự án thanh tra.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng cho biết, công tác lựa chọn nhà thầu còn một số tồn tại như: Hồ sơ yêu cầu thiếu quy định cụ thể về yêu cầu năng lực thiết bị thi công để đáp ứng được chất lượng và tiến độ thi công của gói thầu tại dự án đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn 2; hồ sơ dự thầu thiếu bản vẽ biện pháp thi công nền mặt đường, hệ thống thoát nước; thiếu chủng loại và số lượng thiết bị thi công so với quy định trong hồ sơ mời thầu; chỉ huy trưởng công trường không đáp ứng năng lực kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu tại dự án đầu tư xây dựng đường liên tỉnh lộ 25B-giai đoạn 2.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng cho hay, công tác quản lý chất lượng thi công công trình thiếu một số biên bản kiểm tra sự phù hợp năng lực giữa hồ sơ dự thầu và thực tế, thiếu bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, thiếu giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất một số loại vật liệu, nhật ký ghi chưa đúng quy định và một số sai sót khác.

Kiểm điểm các cá nhân, đơn vị liên quan

Từ hàng loạt sai sót trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu Công ty CP đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP Hồ Chí Minh kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo các phòng, ban chức năng, và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để xảy ra các sai sót, tổ chức khắc phục theo nội dung đã kết luận.

Đồng thời, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu CII chỉ đạo các phòng, ban và các đơn vị liên quan thực hiện đúng các quy định của pháp luật về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, tăng cường kiểm tra, soát xét kỹ hồ sơ thiết kế-dự toán, không lặp lại các sai sót mà đoàn thanh tra đã nêu, tránh làm thất thoát vốn đầu tư Nhà nước. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác lựa chọn nhà thầu trước khi cấp thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng công trình và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt.

Về mặt kinh tế, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu CII có trách nhiệm phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình (giá gói thầu) các gói thầu do lập dự toán xây dựng công trình chưa đúng quy định số tiền gần 22,3 tỷ đồng để làm cơ sở thanh, quyết toán công trình. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn 2 hơn 18 tỷ đồng và dự án đầu tư xây dựng đường liên tỉnh lộ 25B-giai đoạn 2 là gần 4,3 tỷ đồng. CII và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra. Kết quả thực hiện báo cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng sau 60 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Kiểm điểm trách nhiệm nhiều đơn vị liên quan

Cũng theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, đối với các đơn vị liên quan như Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1, Công ty CP đầu tư xây dựng Tuấn Lộc, Công ty CP 565, Công ty TNHH tư vấn thiết kế BR…, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo phụ trách, chủ nhiệm đồ án, chủ trì thiết kế - dự toán, chủ trì thẩm tra, tư vấn giám sát trưởng, chỉ huy trưởng công trường và cá nhân có liên quan đã để xảy ra các sai sót trong công tác lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình và công tác quản lý, giám sát chất lượng.

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng cũng nêu rõ, hạn chế giao việc cho các cá nhân đã để xảy ra các sai sót nêu trên tại các dự án khác. Công tác lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình phải căn cứ vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về lập và quản lý chi phí xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế. Công tác quản lý, giám sát chất lượng và thi công công trình phải tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước về quản lý chất lượng thi công công trình và chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt.