"Sở LĐ - TB&XH tỉnh Hải Dương tiến hành tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại", Thông báo kết luận thanh tra nêu rõ.

Ket luan thanh tra vu 46 bien che thi 44 nguoi lam 'sep' - Anh 1

46 biên chế thì 44 người làm "sếp": 7 người xin rút chức phó phòng là ai ?

GiadinhNet - "Các phó trưởng phòng tự nguyện xin rút trước khi Bộ Nội vụ về thanh tra", ông Quang cho phóng viên biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, năm 2016, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương bổ nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý. Trong số 46 biên chế của Sở thì có tới 44 người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng trở lên và nhiều biên chế không đúng chức năng làm việc.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho ý kiến chỉ đạo làm rõ và giao cho Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra công vụ tại sở này, đến ngày 11/1/2017, Bộ Nội vụ đã có Thông báo kết luận số 40/TB-TTBNV về sự việc trên.

Ket luan thanh tra vu 46 bien che thi 44 nguoi lam 'sep' - Anh 2

Thông báo kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ. Ảnh: Đ.Tùy

Theo thông báo kết luận của Bộ Nội vụ, việc thực hiện các quy định pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức của Sở LĐ - TB&XH Hải Dương là cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật nhưng đơn vị này chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.

Tuy nhiên, việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội trong năm 2016 còn nhiều thiết sót. Cụ thể, kế hoạch tuyển dụng viên chức, yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo, vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu không phù hợp với khung năng lực tuyển dụng.

Trong đó, vấn đề xếp lương ngạch chuyên viên đối với 5 viên chức trúng tuyển của trung tâm tại vị trí này không phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ ra một số thiếu sót như: Hai công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính.

Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại đơn vị chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm phó trưởng phòng. Đặc biệt, một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ.

Về số lượng phó trưởng phòng, TBKL chỉ rõ, đến ngày 15/10/2016, Sở LĐ - TB&XH tỉnh Hải Dương có 9 phòng, với 31 phó phòng, trong đó có 6 phòng chuyên môn có số lượng phó trưởng phòng vượt quá mức quy định là 8 người.

Ket luan thanh tra vu 46 bien che thi 44 nguoi lam 'sep' - Anh 3

Hiện tại, vẫn còn 2 phòng của sở LĐ-TB & XH tỉnh Hải Dương thừa phó phòng. Ảnh: Đ.Tùy

Trong quá trình thanh tra, 7 công chức có đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ phó trưởng phòng và một phó trưởng phòng xin chuyển công tác. Cho nên, đến ngày 18/11/2016, đơn vị này chỉ còn 23 phó trưởng phòng.

Tuy nhiên, hiện nay, phòng kế hoạch tài chính và phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm của đơn vị. Ngoài ra, Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương sử dụng 17 hợp đồng làm công tác chuyên môn tại cơ quan văn phòng sở chưa phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Giám đốc Sở LĐ,TB&XH tỉnh Hải Dương tiến hành rà soát về điều kiện tiêu chuẩn các trường hợp được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp phòng, miễn nhiệm chức vụ với các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thu hồi quyết định bổ nhiệm, sắp xếp và điều chuyển số lượng phó trưởng phòng ở các phòng chuyên môn để bảo đảm số lượng phù hợp quy định.

Chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn tại các phòng ban chuyên môn của đơn vị. Tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra.

Đồng thời, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương sớm xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Ket luan thanh tra vu 46 bien che thi 44 nguoi lam 'sep' - Anh 4

46 biên chế thì 44 người làm phó phòng trở lên: "Tôi mới về, chưa bổ nhiệm ai"

GiadinhNet - Ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho rằng, việc Sở LĐ,TB&XH có 44 lãnh đạo từ cấp phòng “là chuyện rất lớn”.

Đức Tùy

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất