Đó là kết quả nổi bật đánh dấu sự phối hợp hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của huyện Thanh Trì trong năm qua.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Thanh Trì, trong năm qua, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó nổi bật là công tác chăm lo cho đoàn viên, hội viên và CNVCLĐ và công tác phát triển đoàn viên, hội viên.

Cụ thể, trong năm 2016, các tổ chức đã kết nạp được 4.370 đoàn viên, hội viên mới, thành lập mới 24 tổ chức cơ sở (Trong đó: LĐLĐ huyện thành lập được 11 CĐCS, Đoàn thanh liên thành lập 07 Chi đoàn cơ sở, Hội phụ nữ thành lập 02 Hội cơ sở và 04 Chi hội doanh nghiệp). Hỗ trợ xây dựng 33 nhà cho hộ nghèo, hội viên và đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 1,6 tỷ đồng (trong đó LĐLĐ huyện hỗ trợ xây dựng 03 nhà Mái ấm công đoàn trị giá 95 triệu đồng), phối hợp và tổ chức vận động ủng hộ quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng hộ đồng bào Miền Trung được 1 tỷ 591 triệu đồng.

Ket nap hon 4.300 doan vien, hoi vien moi - Anh 1

Ông Lương Anh Dũng - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì tham gia lễ ký chương trình phối hợp hoạt động năm 2017.

Ngoài ra, các cơ quan còn phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Toàn huyện có 89% gia đình đạt gia đình văn hóa, 77.9% thôn, làng văn hóa, 75% tổ dân phố văn hóa và 63,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Với mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác , góp phần giải quyết tốt các vấn đề dân sinh bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của huyện đã tiếp tục ký chương trình phối hợp hoạt động năm 2017.

T.L