Kết nối cơ sở dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư

Gốc
Bộ Tư pháp cho biết, đến nay, phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp đã áp dụng tại tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cũng đã dần được đồng bộ tại 63/63 địa phương cung cấp dữ liệu xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ ngày 1-1 đến 31-3-2021, đã có hơn 1.000.000 hồ sơ đăng ký khai sinh mới và khai sinh lại; gần 150.000 hồ sơ đăng ký kết hôn; hơn 140.000 hồ sơ đăng ký khai tử với thủ tục giải quyết nhanh gọn.

Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch và Chứng thực (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thanh Hải cho biết, vì dữ liệu hộ tịch là dữ liệu sống, “nuôi” cho dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó, Bộ Tư pháp đã có chỉnh sửa phần kết nối dữ liệu giữa hai bộ Tư pháp và Công an để đáp ứng được mục tiêu kết nối giữa dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn nhiều công đoạn, vấn đề kỹ thuật sẽ tiếp tục phải triển khai.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/995769/ket-noi-co-so-du-lieu-ho-tich-va-du-lieu-dan-cu