Kết nối, khai thác dữ liệu dân cư để không dùng sổ hộ khẩu giấy khi giao dịch

Bộ Công an được giao dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy kết nối, khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, không yêu cầu Sổ hộ khẩu giấy trong thực hiện giao dịch với người dân trong tháng 9/2022.

Ngày 5/9, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp ngày 22/8 về thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ tại “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) từ nay đến cuối năm 2022.

Thông báo nêu rõ, Bộ LĐTB&XH đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thí điểm chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho các đối tượng thuộc nhóm bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng tại một số địa phương, bước đầu đạt một số kết quả tích cực, tiết kiệm chi phí xã hội, tuy nhiên việc triển khai chưa đáp ứng yêu cầu Chính phủ đề ra.

Hiện Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, sẵn sàng xác thực, chia sẻ dữ liệu công dân trong CSDL này với CSDL an sinh xã hội, tạo điều kiện cho việc xác định chính xác cũng như hỗ trợ chi trả không dùng tiền mặt cho nhóm đối tượng này.

Vì vậy, để thúc đẩy hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội được nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, tiết kiệm chi phí, khắc phục các hạn chế, bất cập trong quản lý an sinh xã hội, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ LĐTB&XH tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy việc chi trả không dùng tiền mặt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội và xây dựng Chỉ thị về thúc đẩy chuyển đổi số trong thực hiện chính sách an sinh xã hội, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2022.

CSDL quốc gia về dân cư đã được đẩy mạnh triển khai, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: Internet)

CSDL quốc gia về dân cư đã được đẩy mạnh triển khai, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. (Ảnh minh họa: Internet)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng biểu dương Bộ Công an, Bộ Tư pháp thời gian qua đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong rà soát văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Đề án 06; đặc biệt Bộ Công an chủ động rà soát các nội dung liên quan đến Luật Cư trú, bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy từ ngày 1/1/2023.

Để bảo đảm tiến độ xây dựng, sửa đổi, thay thế văn bản, đáp ứng được lộ trình đề ra tại Luật Cư trú và Quyết định 06 ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được yêu cầu khẩn trương rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình; xác định những vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi, gửi kết quả cho Bộ Công an tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2022.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, ngành, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp thống nhất lộ trình, giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 20/9/2022. Trước mắt, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu giải pháp sửa đổi văn bản theo hướng xây dựng 1 Nghị định sửa nhiều Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023.

Về việc rà soát pháp luật theo quy định của Quyết định 06, Phó Thủ tướng chỉ đạo, trên cơ sở báo cáo kết quả rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin cá nhân trên thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNeID, giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội, chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chủ động sửa đổi, thay thế các văn bản thuộc thẩm quyền phù hợp với tiến độ triển khai Quyết định 06.

Cũng trong kết luận cuộc họp ngày 22/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ Công an dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy kết nối, khai thác dữ liệu từ CSDL quốc gia về dân cư, không yêu cầu sổ hộ khẩu giấy trong thực hiện các giao dịch với người dân trong tháng 9/2022.

Vân Anh

Nguồn ICTNews: https://ictnews.vietnamnet.vn/cuoc-song-so/thuc-day-ket-noi-khai-thac-du-lieu-dan-cu-de-khong-yeu-cau-so-ho-khau-giay-419160.html