Một kỳ triển lãm không thực sự nổi bật so với cái bóng của chính mình, nhưng CES 2009 (8 - 11.1) cũng hoàn thành sứ mệnh bằng việc hé mở một xu hướng mới của các thiết bị công nghệ trong tương lai.