(ANTĐ) - Công tác chăm lo, kết nối người Việt Nam ở trong và ngoài nước đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước.

Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài là tổ chức xã hội, có nhiệm vụ làm cầu nối giữa đồng bào trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, tạo điều kiện để đồng bào nắm bắt thông tin về tình hình trong nước cũng như đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nhằm tăng cường hiệu quả gắn kết người Việt Nam ở nước ngoài, Công ty cổ phần truyền thông VTCI- Kênh 10 và Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai các chương trình về văn hóa Việt, mang đến cho người Việt Nam ở nước ngoài hiểu thêm về nền văn hóa khác nhau của đồng bào dân tộc trong nước. Ngoài chương trình chuyên biệt về văn hóa Việt được phát liên tục trên cáp vệ tinh, truyền hình số, internet và di dộng nhằm đưa thông tin đến công chúng trong nước và quốc tế còn là cách quảng bá hình ảnh Việt Nam và vận động người Việt Nam ưu tiên và dùng hàng Việt Nam. Kết nối người Việt Nam ở tron và ngoài nước đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội đất nước Ngày 4-11-2009, Bộ thông tin và truyền thông đã có quyết định 1567/ QĐ- BTTTT giao nhiệm vụ kênh VTC 10 sản xuất và phát sóng các chương trình truyền hình về văn hóa Việt để quảng bá về văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Trong lễ ký kết sáng 25-3-2010, Công ty cổ phần VTCI và Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài đã ký thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị Ngân hàng liên doanh Việt- Thái, Công ty truyền thông và Công nghệ MV về công tác phối hợp tuyên truyền, tổ chức chương trình “Đồng hành cùng hàng Việt”. Chương trình nhằm thúc đẩy “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.