Đây là con số ấn tượng được công bố tại Hội nghị sơ kết 3 năm chương trình kết nối Ngân hàng (NH) - Doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015. Trong thời buổi “con đông, của khó”, khi câu chuyện vốn đang làm đau đầu DN thì chương trình kết nối NH - DN như một cứu cánh, đặc biệt là với khối DN nhỏ và vừa.

Số liệu thống kê cho thấy liên tục trong 3 năm qua, chương trình luôn thực hiện vượt 100% kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2015, chương trình thực hiện vượt 100% kế hoạch cả năm 2015 và tăng hơn 10.098 tỷ đồng so với 2 năm trước cộng lại. Tính đến hết tháng 6/2015, chương trình đã cho vay với tổng số tiền là 77.607 tỷ đồng cho 1.795 khách hàng, vượt 17.607 tỷ đồng so với kế hoạch được giao cả năm 2015. Tính từ khi bắt đầu thực hiện chương trình kết nối đến nay, chương trình đã cho vay được 6.298 khách hàng với tổng số tiền lũy kế là 145.116 tỷ đồng.

Sau hơn 3 năm thực hiện, chương trình kết nối NH - DN đã có sức lan tỏa lớn đến cộng đồng DN trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho DN duy trì, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 5 năm giai đoạn 2011-2015 đạt 9,6%, đạt cao hơn so với mức bình quân cả nước (cả nước giai đoạn này đạt 7,0-7,5%/năm).

Đặc biệt, chương trình đã tạo điều kiện cho DN giảm bớt những khó khăn về vốn, về lãi suất. Những DN tham gia chương trình dù thuộc ngành nghề nào (có thể không hoạt động trong 5 lĩnh vực ưu tiên) đều được hưởng lãi suất ưu đãi tương đương lãi suất cho vay ngắn hạn đối với 5 lĩnh vực ưu tiên theo quy định tại thời điểm tham gia ký kết.

Hiện nay, lãi suất cho vay đối với khách hàng tham gia chương trình tối đa không quá 7%/năm, phổ biến 6% – 7%/năm đối với khoản vay ngắn hạn và xoay quanh mức 9%/năm đối với khoản vay trung, dài hạn, phổ biến 8%-9%/năm. Từ đó, góp phần tác động giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực tài chính và cải thiện năng lực cạnh tranh của DN.

Thành công của chương trình cho thấy tính chủ động, sáng tạo, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, cùng cơ chế chính sách về tiền tệ, tín dụng và lãi suất rất hiệu quả của NHNN đã trực tiếp thúc đẩy hoạt động tháo gỡ khó khăn cho DN, cho thị trường, cho sản xuất nói chung và chương trình kết nối NH - DN nói riêng trên địa bàn.

Thành công của chương trình cũng cho thấy sự phối hợp hiệu quả giữa các sở ngành, các quận huyện và các đơn vị đầu mối có liên quan của thành phố. Tính đến cuối tháng 6/2015, chương trình đã tổ chức được 80 đợt ký kết trên địa bàn. Trong đó có 14 quận, huyện ký kết 4 lần và 2 quận huyện ký kết 5 lần và 1 quận ký kết 7 lần…

Lệ Thúy