Kết quả bầu cử Quốc hội Pháp vòng 2 công bố ngày 19-6 cho thấy, đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (REM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành đa số phiếu áp đảo tại vòng này.

Theo đó, REM và các đồng minh của đảng này giành được 351 ghế, vượt xa đa số tuyệt đối (289 ghế) trên tổng số 577 ghế tại Hạ viện. Đảng REM, mới được thành lập vào tháng 4-2016, đánh bại 2 đảng truyền thống là đảng Xã hội (PS) cánh tả và đảng Những người Cộng hòa (LR) cánh hữu vốn thay nhau nắm quyền lãnh đạo nước Pháp trong hơn 60 năm qua. Theo kết quả thăm dò dư luận, trong cuộc bầu cử Hạ viện vòng hai, 58% cử tri không đi bỏ phiếu, cao hơn tỷ lệ 51,3% tại cuộc bỏ phiếu vòng một ngày 11-6.

BẢO NGÂN