VIT - Câu chuyện nực cười dưới đây xảy ra với một thanh niên Trung Quốc sau khi anh ta thuê một cô “người yêu” để đem về ra mắt họ hàng trong dịp tết cổ truyền đón năm mới tại nước này vừa qua.