Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kết quả cuộc thi ngành Tuyên giáo tuần thứ 10

Trong tuần thi thứ 10 Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, có hơn 180 nghìn người tham gia thi với gần 490 nghìn lượt thi. Giải Nhất tuần thi này thuộc về Khổng Minh Khiến, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Một trong hai giải Nhì tuần thi này thuộc về Võ Minh Nhật (ảnh).

Theo thống kê của Ban Tổ chức, trong tuần thi thứ 10 có 182.436 người dự thi với 487.140 lượt thi, có 65.993 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi. Trong tuần thi này, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số người tham gia dự thi và tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước về số lượt dự thi.

Cụ thể, danh sách 10 tỉnh, thành phố có số người tham gia dự thi đông nhất ở tuần thi thứ 10 như sau:

Đáp án câu hỏi tuần thi thứ 10 như sau:

Theo đó, Ban Tổ chức công bố danh sách các cá nhân đoạt giải ở tuần thi thứ chín như sau:

01 giải Nhất thuộc về Khổng Minh Khiến, Xã Hưng Hội - Huyện Vĩnh Lợi - Tỉnh Bạc Liêu.

02 giải Nhì thuộc về các cá nhân:

1. Võ Minh Nhật, Phường Bình Thủy - Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ.

2. Nguyễn Hữu Thêm,Vi Văn Quý, Xã Nghi Phú - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.

05 Giải Ba thuộc về các cá nhân:

1. Vũ Xuân Lợi, Xã Đông Hải – Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình.

2. Võ Thị Cẩm Tú, Phường 1 - Thành phố Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp.

3. Võ Thị Trà, Trường mầm non Thanh Khai – Huyện Thanh Chương - Tỉnh Nghệ An.

4. Phan Khắc Bách, Xã Xuân Lộc - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh.

5. Lữ Đức Báu, Xã Tam Quang – Huyện Tương Dương - Tỉnh Nghệ An.

08 giải Khuyến khích thuộc về các cá nhân:

1. Nguyễn Văn Nhanh, Thị trấn Vũng Liêm - Huyện Vũng Liêm - Tỉnh Vĩnh Long.

2. Nguyễn Thị Hồng Ngân, Ấp Chợ - Xã Lưu Nghiệp Anh – Huyện Trà Cú - Tỉnh Trà Vinh.

3. Trần Anh Đức, Xã Thường Nga – Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh.

4. Nguyễn Doãn Báu, Xóm 2 Bồng Giang - Xã Đức Giang - Huyện Vũ Quang - tĩnh Hà Tĩnh.

5. Nguyễn Thị Linh, UBND xã An Lễ - Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình.

6. Hoàng Hữu Chinh, UBND xã Hoằng Đạt – Huyện Hoằng Hóa – Tỉnh Thanh Hóa.

7. Bùi Thị Thu Lan, Xã Hồng Hải - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

8. Lưu Thị Dung, Trường Tiểu học Vĩnh Khê - phường Mạo Khê - Thị Xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi kết thúc tuần thi thứ 10, tuần thi thứ 11 của Cuộc thi đã bắt đầu và sẽ kết thúc vào ngày 8-6-2020. Kết quả tuần thi thứ 11 cũng sẽ được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng vào Thứ Hai tuần tới, ngày 8-6-2020.

Câu hỏi tuần thi thứ 11 như sau:

Câu 1. “Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”, là câu nói của ai?

A. C.Mác

B. Ph.Ăngghen

C. V.I.Lênin

D. L.Phoiơbắc

Câu 2. V.I.Lênin khẳng định: “không có lý luận cách mạng thì không thể có phong trào cách mạng”; “chỉ đảng nào được một lý luận tiền phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sỹ tiền phong”, được viết trong tác phẩm nào?

A. Chống Đuyrinh

B. Làm gì?

C. Bút ký triết học

D. Bệnh ấu trĩ “tả khuynh” trong phong trào cộng sản

Câu 3. Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, đưa sinh hoạt thời sự, chính sách đi vào nền nếp, ngày 3-8-1977 Ban Bí thư đã ra Chỉ thị nào sau đây?

A. Chỉ thị số 12-CT/TW

B. Chỉ thị số 13-CT/TW

C. Chỉ thị số 14-CT/TW

D. Chỉ thị số 15-CT/TW

Câu 4. Để cải tiến công tác tư tưởng, Đại hội V của Đảng đã xác định những vấn đề nào sau đây?

A. Phải sâu sát thực tế, nhạy cảm với cuộc sống, nghiên cứu, tổng kết, phổ biến cổ vũ điển hình tiên tiến

B. Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng. Mọi đảng viên đều phải làm công tác tư tưởng.

C. Phối hợp tất cả các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể, sử dụng tất cả các công cụ thông tin, văn hóa, giáo dục… để làm công tác tư tưởng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Trong các năm 1977-1978, bao nhiêu cán bộ đã qua đào tạo, bồi dưỡng được điều động, bổ sung cho các tỉnh, thành phố vùng mới giải phóng để kiện toàn Ban Tuyên giáo và trường đảng các cấp?

A. Gần 1.000 cán bộ

B. Gần 2.000 cán bộ

C. Gần 3.000 cán bộ

D. Gần 4.000 cán bộ

Câu 6. Báo cáo Chính trị trình bày tại Đại hội V của Đảng chỉ rõ những nhiệm vụ nào của công tác tư tưởng?

A. Cần khắc phục các yếu kém, phải hướng mạnh vào việc giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng cho cán bộ, đảng viên…

B. Coi trọng công tác phát triển đảng viên

C. Coi trọng việc tổ chức học tập một cách có hệ thống tư tưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng…

D. Đáp án A,C

Câu 7. Cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Đảng về công tác tư tưởng văn hóa, năm 1983, hệ thống các trường đảng trực thuộc Trung ương được sắp xếp lại như thế nào?

A. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 3 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn

B. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn

C. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 4 trường đảng khu vực và 2 trường tuyên huấn

D. Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, 2 trường đảng khu vực và 3 trường tuyên huấn

Câu 8. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng, ngày 28/12/1983, Ban Bí thư ban hành Quyết định nào về thành lập Ủy ban công tác tư tưởng?

A. Quyết định số 32-QĐ/TW

B. Quyết định số 33-QĐ/TW

C. Quyết định số 34-QĐ/TW

D. Quyết định số 35-QĐ/TW

Câu 9. Công tác tuyên giáo giai đoạn 1975 – 1985 đã thực hiện những nhiệm vụ nào sau đây?

A. Giáo dục toàn Đảng, toàn dân kiên định con đường xã hội chủ nghĩa

B. Kiên trì đấu tranh chống hữu khuynh, chủ quan, say sưa với thắng lợi, mất cảnh giác cách mạng

C. Bám sát thực tiễn, cùng các ngành phát hiện và biểu dương nhân tố mới trong kinh tế, văn hóa, xã hội…

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Ông từng giữ các chức vụ quan trọng của Đảng và Nhà nước, đồng thời là nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca cách mạng Việt Nam với những tập thơ nổi tiếng “Từ ấy”, “Máu và hoa”, “Ra trận”… Bạn cho biết, ông là ai?

A. Nguyễn Khoa Điềm

B. Trần Hoàn

C. Tố Hữu

D. Nguyễn Đình Thi

NGUYÊN MINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44685502-ket-qua-cuoc-thi-nganh-tuyen-giao-tuan-thu-10.html