Kết quả cuộc thi trắc nghiệm tuần thứ mười một Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo

Gốc
- Cuộc thi trắc nghiệm tuần mười một Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo (từ ngày 13- 20/10)tiếp tục nhận được sự tham gia đông đảo của quý vị độc giả thuộc mọi thành phần, lứa tuổi trên khắp mọi miền đất nước.

Trong tuần này, đã có 4.404 người trả lời đúng Đáp án như sau: Câu hỏi 1. Đáp án đúng là: Câu hỏi 2. Đáp án đúng là: Câu hỏi 3. Đáp án đúng là: Ban Tổ chức chúc mừng các bạn đoạt giải cuộc thi tuần sau đây Giải Nhất: Trả lời đúng và dự đoán chính xác số người trả lời đúng: Giải Nhì: v Trả lời đúng, dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: Giải Ba: Trả lời đúng và dự đoán gần nhất số người trả lời đúng: Dưới đây là câu hỏi cuộc thi tuần thứ mười hai (Từ 10h ngày 20 đến 10h ngày 27/10/2009): Câu hỏi 1: Nghị quyết 46 - NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” đã đưa ra lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân vào năm nào? - Năm 2008 - Năm 2010 - Năm 2012 - Năm 2015 Câu hỏi 2: Trong Văn kiện nào của Đảng Cộng sản Việt Nam, lần đầu tiên đưa ra khái niệm “Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”? - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Câu hỏi 3: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật”. Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây? - Sửa đổi lối làm việc (10/1947) - Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (9/1960) - Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới (5/1966) - Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân (3/2/1969) ./.

Tin nóng

Tin mới